Lucy Salgado...Markus Åkesson...Kate Stone(Katherine Stone)...