Kelly Smith(Birdy & Me)...魚喃キリコ(Kiriko Nananan)...